Books and products with tag name: Dr. I.V.Kanthalakshmi

You are currently browsing our books with tag name Dr. I.V.Kanthalakshmi
Alternatively You can visit home page and start browsing from there!
Or visit our latest books page!
If you don't see what you are looking for here at this Dr. I.V.Kanthalakshmi page. We recommend to search for it!


Or try to search our website from Google

Don't miss!
Free goodies!
Just purchased ...
Authors ...
Publishers ...
Manchi pustakam books
Comment(s) ...

@Kiran15 garu... Thanks for your complement (on 8th July) ... :-)

టక్ టక్ టక్ చదువుతున్నంత సేపు టక్ టక్ టక్ మనే శబ్దం వినిపిస్తూనే వుంది.హారర్ కు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఆకట్టుకునేలా వున్నాయి.
ముఖ్యంగా ..
* అమ్మాయి భయంతో పరుగెడుతోంది.తెల్లగా పాలిపోయిన మొహం..భయంకరమైన చూపులు...అమ్మాయి గొంతులోకి కోరల్లాంటి పళ్ళను దించి రక్తంతాగే రక్తపిశాచి ...డ్రాక్యులా.ఇలా వాక్యం మొదలుపెట్టగానే మొహమంతా చెమట పట్టేసింది.
డ్రాక్యులా పేరు వినగానే ఎవ

లంకిణి వంశానికి సంభందించిన రంగనాయకమ్మ

Please release Vishnu puranam book

Subscribe
Browse