Comment(s) ...

Thought of buying this book, but after seeing that publishers found it worth to mention 'romilla thapar' name among prominent historians in their introduction, i am in double-mind. Thanks to anyone who can point to any reviews of this book.

ఈ కింది ఆర్టికల్ చదువుతుంటే రంగనాయకమ్మగారే గుర్తుకు వచ్చారు.
A Virtuous Life Is Found In Kindness, Tolerance, and Reason

One thing that is striking about the modern life is how unfashionable it has become to strive towards what used to be called gentlemanly behaviour. Perhaps civility might be more appropriate label, since gentlemanly tends to invoke an image of the well-to-do, well-dressed, and aloof. Although civility itself is too often cold, and a dissembling of rudeness through an overuse of politeness.

Then let us just say a definition of the virtuous life is one that embraces knowledge, kindness, and tolerance, a humanity fueled not merely by sentiment or a disposition of character, but by reason coupled with moral sentiment.

In a society that worships the self, power is the coin of the realm, where power is to be found in asserting one's own will. And beyond all doubt, kindness and tolerance are to be despised. In power is to be found the definition of all truth, for it dictates, and does not bend a knee to any other reality but its own decrees.

Even in such a matter as a terrible and unjust assault being committed on those who may have provoked more uneducated minds, those who rise to the defense of tolerance can do so in the most intolerant, hateful, and unreasonable of manners, and in doing so think themselves virtuous and wise. They attack others with the heavy-handed zealousness of true believers, when what they believe in is only their own imagined superiority, which is demonstrably the vainest of idols.

So they can say that all religion is deserving of disrespect, and demean all those who think differently than themselves, as if they were of one mind and one character. They are free to insult and disrespect others by abusing their freedom, which in itself may be no real fault, but then they imagine themselves superior to the worst of those whom they despise, who may act overtly on their similar intolerance and hatred of others. And so they become hypocrites and bullies.

It is the very hallmark of a smugly self-absorbed mind to commit the same offense as another, while seeking to cast out the imagined faults of the other with the fists of their words, and think themselves virtuous and justified because in the kingdom of their own mind 'they deserve it.'

How then are they different from the undereducated and oppressed who in their own ignorance and relative powerlessness resort to violence. It is like the white collar criminal who thinks themselves more morally justified and blameless because they use the pen and the bribe to steal, rather than the knife or the club.

If there is anything to be learned from all this, it is that we are all capable of enormous hypocrisies, if we think ourselves to be good as we are, perfect and without fault, more than human by our nature, rising in our own esteem by knocking others flat. When it is not just a pathological sickness, this is the most deadly of errors, the first fault of pride, and from it flows a cornucopia of all other injustice and abuses.

It is almost a definition of a gentleman to say he is one who never inflicts pain. This description is both refined and, as far as it goes, accurate...

...his great concern being to make every one at their ease and at home. He has his eyes on all his company; he is tender towards the bashful, gentle towards the distant, and merciful towards the absurd; he can recollect to whom he is speaking; he guards against unseasonable allusions, or topics which may irritate; he is seldom prominent in conversation, and never wearisome.

He makes light of favours while he does them, and seems to be receiving when he is conferring. He never speaks of himself except when compelled, never defends himself by a mere retort, he has no ears for slander or gossip, is scrupulous in imputing motives to those who interfere with him, and interprets every thing for the best. He is never mean or little in his disputes, never takes unfair advantage, never mistakes personalities or sharp sayings for arguments, or insinuates evil which he dare not say out...
If he engages in controversy of any kind, his disciplined intellect preserves him from the blundering discourtesy of better, perhaps, but less educated minds; who, like blunt weapons, tear and hack instead of cutting clean, who mistake the point in argument, waste their strength on trifles, misconceive their adversary, and leave the question more involved than they find it. He may be right or wrong in his opinion, but he is too clear-headed to be unjust; he is as simple as he is forcible, and as brief as he is decisive.

Nowhere shall we find greater candour, consideration, indulgence: he throws himself into the minds of his opponents, he accounts for their mistakes. He knows the weakness of human reason as well as its strength, its province and its limits. If he be an unbeliever, he will be too profound and large-minded to ridicule religion or to act against it; he is too wise to be a dogmatist or fanatic in his infidelity.

He respects piety and devotion; he even supports institutions as venerable, beautiful, or useful, to which he does not assent; he honours the ministers of religion, and it contents him to decline its mysteries without assailing or denouncing them. He is a friend of religious toleration...

John Henry Newman

Don't miss!
Free goodies!
Just purchased ...
Authors ...
Publishers ...
Manchi pustakam books
Comment(s) ...

Could not open the book after buyin got for rent

Hi sir i want to meet u sir
Ur place... And phone number sir

ఆహ్లాదంగా చదివించిన జానపద నవల .బాల్యాన్ని చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలను చేతిలో ఇమిడిపోయే ప్యాకెట్ సైజు నవలలను స్ఫురణకు తెచ్చింది.మణిమేఘన పాత్ర చాలా చాలా నచ్చింది.ఆ అమాయకత్వం ఎవరినైనా యిట్టె కట్టిపడేస్తుంది.సాహసాలు మాయామంత్ర విన్యాసాలు మరోకొత్త జానపద ప్రపంచంలోకి తీసుకువెళ్లారు రచయిత.

విభిన్నమైన వైవిధ్యమైన కథలు.ప్రతీకథ ఒక వెబ్ సిరీస్ లా వుంది.పాత్రలు కళ్ళముందు కనిపిస్తున్నాయి.కామెడీ రొమాన్స్ క్రైమ్ హారర్ థ్రిల్లర్ అన్ని జోనర్స్ లో కథలు ఇవ్వడం వల్ల పాఠకుల ఛాయిస్ కు అవకాశం వుంది.

ఆకశవాణి లో విజయలక్షి గారి కథ ఒకటి విని ఈ పుస్తకం కొన్నాను , మొదటి పది pages చదవగానే నాకు భమిడిపాటి రామగోపాలం గారి కథ "కాలాతీతా వ్యక్తులు" స్మరణకు వచ్చింది ఈ పుస్తకానికి జనాలు వ్రాసిన ముందు మాట చూసి .. చివరన వేసిన పర్లేదు .. సగం పుస్తకం చదివాను కానీ వీటిలో కధకురాలు అంటునట్లు పాత విషయాలు ఏమి కొత్తగా కనిపివ్వడం లేదు .. కథకి పేరు పెట్టినట్లు కాకుండా ఒక పేరు ముందు పెట్టి కథ వ్రాసినట్లు అనిపి

Subscribe
Browse