Comment(s) ...

సలాములు! సలాములు! శ్రీ అబ్దుల్ కలాము వారికి మా అందరి నివాళులు.

మహమ్మదీయులు, హిందువులు, క్రైస్తవులు, బుధ్ధులు, జైనులు మొదలైన భారతీయులమందరమూ బేధ భావాలు లేకుండా కలిసి కట్టుగా సమస్త భారతావనిని నిండు గా ప్రేమించిన అహమ్మదీయ హృదయానికి సలాములు,నివాళులు అర్పిస్తున్నాము.

అబ్దుల్ కలాం గారంటే కలికాలం లో ఓ అద్భుతమైన మానవుడి గా మీరు అందరి నోళ్ళలో నానుడి అయ్యారు. పేరుకి మాత్రమే అధ్యక్షుడి గా కాదు ఆ స్థానానికి వున్న దక్షతలని, విలువలని లక్ష్యం గా సాగించిన మీకు సలాములు,నివాళులు.

ఎన్నో పురస్కారలందుకున్న కలాం గారంటే ఒక శాస్త్రవేత్తగా, విజ్ఞానవేత్తగా, విద్యావేత్తగా, సైనికవేత్తగా, యుధ్ధవేత్తగా, సంస్కారవేత్తగా, సమాజవేత్తగానే కాక నిరుపేదల, నిర్భాగ్యుల పురోగతినే నిత్యమూ కలలు కన్న మీ సహృదయానికి మా సలాములు, నివాళులు.

రామేశ్వరం లో పుట్టి పెరిగి అన్యమతస్థులైనా అబ్దుల్ గారు ఒక అబ్బురమైన కలియుగ రాముడిలా నిరాడంబరగా ధర్మబధమైన, క్రమబధ్ధమైన జీవించిన విధానానికి సకల సలాములు నివాళులు.

మీ కలాలని నిజం చేసే సద్భావాల్ని, కార్య దీక్షతలని మేము అందిపుచ్చుకుంటే అదే మీకు మేమర్పించే సలాములు నివాళులు.
మహమ్మదీయులు, హిందువులు, క్రైస్తవులు, బుధ్ధులు, జైనులు మొదలైన భారతీయులమందరమూ బేధ భావాలు లేకుండా కలిసి కట్టుగా సమస్త భారతావనిని నిండు గా ప్రేమించిన అహమ్మదీయ హృదయానికి సలాములు,నివాళులు అర్పిస్తున్నాము.

అబ్దుల్ కలాం గారంటే కలికాలం లో ఓ అద్భుతమైన మానవుడి గా మీరు అందరి నోళ్ళలో నానుడి అయ్యారు. పేరుకి మాత్రమే అధ్యక్షుడి గా కాదు ఆ స్థానానికి వున్న దక్షతలని, విలువలని లక్ష్యం గా సాగించిన మీకు సలాములు,నివాళులు.

ఎన్నో పురస్కారలందుకున్న కలాం గారంటే ఒక శాస్త్రవేత్తగా, విజ్ఞానవేత్తగా, విద్యావేత్తగా, సైనికవేత్తగా, యుధ్ధవేత్తగా, సంస్కారవేత్తగా, సమాజవేత్తగానే కాక నిరుపేదల, నిర్భాగ్యుల పురోగతినే నిత్యమూ కలలు కన్న మీ సహృదయానికి మా సలాములు, నివాళులు.

రామేశ్వరం లో పుట్టి పెరిగి అన్యమతస్థులైనా అబ్దుల్ గారు ఒక అబ్బురమైన కలియుగ రాముడిలా నిరాడంబరగా ధర్మబధమైన, క్రమబధ్ధమైన జీవించిన విధానానికి సకల సలాములు నివాళులు.

మీ కలాలని నిజం చేసే సద్భావాల్ని, కార్య దీక్షతలని మేము అందిపుచ్చుకుంటే అదే మీకు మేమర్పించే సలాములు నివాళులు.

Don't miss!
Free goodies!
Just purchased ...
Authors ...
Publishers ...
Manchi pustakam books
Comment(s) ...

Hello sir can you please publish your serial "GOD GIFT" as ebook in kinige.
Thank you

సరసమైన కథలకు అర్థం చెప్పిన రొమాంటిక్ స్టోరీస్.అసభ్యతకు తావు లేకుండా హార్ట్ టచ్ గా ఉన్న శృంగార కథలు
"ఈ వర్షంలో కరెంటు లేదు. మనం క్యాండిల్ లైట్ శోభనం జరుపుకుందాం..ఓ క్యాండిల్ ని వెలిగిద్దాం... క్యాండిల్ వెలుతురులో ..".అతను చెప్పడం మొదలుపెట్టగానే ఆమె ఒంట్లో వెచ్చని ఆవిర్లు...
ఒకరికి తెలియకుండా మరొకరు మార్చిన క్యాండిల్స్ వెనుక వున్న కహానీ .రొమాంటి "హనీ "ఏమిటి?
*అతనో గొప్ప సైంటిస్ట

ప్రతీకథలో వైవిధ్యం వుంది.
*ఎన్నో రాత్రుళ్లు కూడా మీ చేతివ్రేళ్ళు నిరంతరాయంగా స్మార్ట్ ఫోన్ స్క్రీన్‌ని టచ్ చేస్తూనే ఉంటాయి... ఎలాంటి ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ లేని ఒకానొక చరవాణి మీ జీవితంలో సృష్టించే శూన్యత మీకు అర్థమవుతుందా?ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ వున్న మీ భార్యను ఎన్నిసార్లు టచ్ చేస్తున్నారు
భర్తలు చెప్పలేని సమాధానం.. భార్యలకు అర్థం కాని సందేహం... ఈ సందేహానికి సమాధానం... స్మార్ట్ ఆన

ఇది ఓ ఆరోగ్యకరమైన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్! శతాబ్దాలుగా మన దేశానికి ఉత్తరపశ్చిమ దిశ నుండి జరిగిన దాడుల వెనక ఉన్న మూల కారణాన్ని ఈ నవల ఆవిష్కరించింది. హిమాలయాల్లోని అతి రహస్యమైన కేదారేశ్వరమందిరాన్ని కాసాడడానికి, యిక్కడి గురువులు, రాజులు, గిరిజనులు కలిసి జరిపిన పోరాటాలు, త్యాగాలకు కారణం ఏమిటి? ఇప్పటికీ మన శతృదేశాల వెదుకులాట దేనికోసం? సత్యం, శివం, సుందరం అన్న సందేశం పరమార్థం, మంత్రపు

I buy this book, but E book download not working

Subscribe
Browse