Comment(s) ...

నా పుస్తకం 'సాహిత్య ఝరి' గూర్చి నా మాటల్లో:

ప్రతి పలుకొక, వ్రాత చినుకై;
ప్రతి భావమొక, స్వాతి ముత్యమై;
ప్రతి స్పందనొక, వర్ష ధారయై;
ప్రతి ఊహొక, అక్షర రూపమై;
ప్రతి తలపొక, పద మొలకై;
ప్రతి కినుకొక, వాఖ్య మలుపై;
ప్రతి వలపొక, తేనె బిందువై;
ప్రతి విషాదమొక, మోక్ష గుళికై;

ప్రతి కవితొక, వచన సరోజమైన,
నా తొలితెన్గు కవనసంపుటీ
ప్రవాహమొక 'సాహిత్య ఝరి';

From Krishnanand Kaipa:

Vamshi, Congratulations to the success of your book, "సాహిత్య ఝరి". I would love to read it sometime. నువ్వు ఇలాంటి రచనలు ఎన్నెన్నో రాయాలని మనస్పూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను.

Please send you feedback and comments to:

http://sahithyajhari.blogspot.in/

There are some IT Agile delivery principles that I adopted to get this book (Sahitya Jhari) out:

1. After compiling the free verse poetry written in the last 2 years, the book design was initiated - both print and e-book simultaneously.

2. Parallel Marketing and Sales cycle was initiated with "design" soft copy as proof of concept. Feedback was sought from established writers and a sample of readers (end clients).

3. New poetry (stories) was being written/added and existing poetry was modified, while the final design was still in progress.

4. From initiation to Aavishkarana...it just took 3 weeks with close to 450 books circulated.

5. From internal print release...it just took a week for e-launch with minimal custom changes to the print version...a truly Agile Delivery.

http://kinige.com/kbook.php?id=2157

వంశీగారు పదములు తక్కువగా వాడి, "వాడి-వేడి" గల విశేషభావములను పొందుబరచగల శక్తిమంతుడు.

వీరు సంఘంలో ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతున్న సంఘటనలను పరిశీలించి తన హృదయాంతర్గత భావనలను కవితల రూపంలో "ప్రజానీకానికి - పాఠకులకు" తెలియజేయుటకు ఉత్సాహంతో కలం పట్టిన "నవకవి"

తెలుగు, ఆంగ్ల భాషలలో చిరుకవితల్లనిన ఈ యువకవి మరిన్ని కవితలల్లి పేరుప్రతిష్టలను పొందవలెనని ఆశిస్తున్నాను.

- శ్రీ పురాణం త్యాగమూర్తి శర్మ

* * *

శ్రీ ఆర్. యన్. వంశీధర్ గారి వచన కవితా సంపుటి "సాహిత్య ఝరి" ఒక ఝరిలాగా ప్రవహించింది.

ఉదాత్త భావనలను సరళమైన భాషలో వెల్లడించుట ఈ రచయిత యొక్క ప్రత్యేక ప్రతిభ. ఇది ఈ రచయిత యొక్క ప్రారంభదశ.

ముందు ముందు ఇతోధికమైన భాషాభావనలతో వీరి కవితా ఝరి పాఠకులకు హృదయానందమును కలిగించునని ప్రత్యయమేర్పడుచున్నది.

- శ్రీ కరణం బాల సుబ్రహ్మణ్యం పిళ్ళై

* * *

This superb poetry book written predominantly in Telugue Free Verse has some Jokes, A couple of English Rhymes/Poems and is a must read for every family member i.e Children, Youth, Middle Aged and Elderly.

The book has gone through a limited promotional circulation of 500print copies within the first 3weeks of launch.

Happy Reading.

Don't miss!
Free goodies!
Just purchased ...
Authors ...
Publishers ...
Manchi pustakam books
Comment(s) ...

The reason I stopped purchasing books from this site is the acsm format. Worst method. Very difficult to access books from multiple platforms like Linux Mac ..etc. Adobe ID is very difficult to access. Dont waste money.
Better to close this site. Useless site.

మనసుపొరల్లో నిలిచిన కథలు.ప్రతీకథలో ఒక జీవితసత్యం.కథనంలో అద్భుతమైన ఫీల్.ఇవి కథలు కాదు సగటు జీవితాలు.ఒక్కోపాత్ర సజీవంగా ఎదుట నిలిచి పలకరిస్తున్నట్టు వుంది.ఇంతమంచి కథలు ఒకే పుస్తకంలో అందించినందుకు ధన్యవాదాలు.మనిషి పక్షి చదివితే మనిషి తత్త్వం,పక్షి బాధ రెండూ అర్థమవుతాయి.
అమ్మగా దత్తత తీసుకున్న కథ " అమ్మను కదరా.." గుండెను పట్టి కుదిపేస్తుంది.
*యాభై సంవత్సరాలకు పైబడిన వాళ్ళు "బ

చిన్నప్పుడు జానపద నవలలు గుర్తుకు తెప్పించాయి.ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ట్రెండ్ రావడం,ఇలాంటి నవలలు రాసే రచయితలు ఉండడం మన అదృష్టం.ఇలాంటి నవలలు మరిన్ని రావాలి.

ప్రతీకథ ఒక జివితసత్యాన్ని చెబుతుంది.ప్రతీకథ మనలోని భావోద్వేగాలను టచ్ చేస్తుంది.కథలోని పాత్రలు మనకళ్ల ముందు కనిపిస్తున్నాయి.సున్నితమైన అంశాలు ,మనం విస్మరించిన విషయాలు కథలుగా నిలిచాయి.పాఠకుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేసాయి.కథలు "ఇలా ఉండాలి",అనేలా వున్నాయి.

Subscribe
Browse