You do not have enough balance in your account to do the requested action! You can recharge at by clicking here
Don't miss!
Free goodies!
Just purchased ...
Authors ...
Publishers ...
Manchi pustakam books
Comment(s) ...

It is not downloadable.

Sir how to read online

Please send satya harichandra book

Sir
My purchased books are not downloading, I don't know what's the problem
Please solve the problem
My username venna Naresh Kumar

నమస్తే, మీది నాది భిన్న దృక్కోణం. అయినా మీ రచనలో ఉన్న సహజత్వం నాకు బాగా నచ్చింది. అనేకమంది వామ పక్ష రచయితలు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించడం కోసం అనేక రకాల అబద్దాలకు, మితి మీరిన అసహజ ప్రయోగాలకు పూనుకొంటున్నారు. అలంటి స్థితిలో మీ ముందు సమాజం లో కనిపించిన విషయాలను ఉన్నది ఉన్నట్లు నిజాన్ని రాయడం ఏ కొద్ది మందికో చెల్లింది. బొజ్జా తారకం, అంబేద్కర్ వంటి రచయితల రచనలు కాల పరీక్షకు నిలువవు ఎం

Subscribe
Browse