• Yammanuru Subhashitha galu
 • Ebook Hide Help
  ₹ 30 for 30 days
  ₹ 72
  72
  0% discount
  • fb
  • Share on Google+
  • Pin it!
 • ಯಮ್ಮನೂರು ಸುಭಾಷಿತ ಗಳು

  Yammanuru Subhashitha galu

  Pages: 62
  Language: Kannada
  Rating
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  Be the first to vote
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  '0/5' From 0 premium votes.
Description


ಪ್ರಪಂಚಂಲೊ ಅನ್ನಿ ದೇಶಾಲಲೋ ರಕರಕಾಲ ಸಿದ್ದಾಂತಾಲು ಸಂಸ್ಕøತುಲು, ಸಂಪ್ರದಾಯಾಲು, ಸತ್ ಸಂಘಾಲು, ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಲು ವುಂಡವಚ್ಚುನು.
ಅಯಿತೇ ಅನ್ನಿ ದೇಶಾಲಲೋನು ಪದಮುಲಕರ್ತಂ ಮಾರನಿವಿ ರಂಡೇ ರಂಡು "ಅಮ್ಮಾ, ಮಾನವತ್ವಂ".
ವೀಟಿನಿ ಗೌರವಿಂಚೇ ವಾರಂದರೂ ನಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರುಲೇ ನಾ ಹಿತುಲೇ, ನಾ ಯಿಷ್ಟುಲೇ.

"ನೇನು ಪ್ರೇಮಿಂಚೇದಿ ಮಾನವತ್ವಾನ್ನಿ
ನೇನು ದ್ವೇಷಿಂಚೇದಿ ದುರಹಂಕಾರಾನ್ನಿ
ನೇನು ವಿಶ್ವಸಿಂಚೇದಿ ನಾ ಧೃಡವಿಶ್ವಾಸಾನ್ನಿ
ನೇನು ಸ್ಪಂದಿಂಚಿ, ಆದರಿಂಚೇದಿ ಪೇದರಿಕಾನ್ನಿ"

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಮರುಗು ಪಡಕುಂಡಾ ಮೆರುಗು ಪರಚಾಲನೇದಿ ನಾ ಆಶಾ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನ್ನಿ ಮರಚಿ ಪೆÇೀಕುಂಡಾ ಮೇಲ್ಕೊಲ್ಪಾಲನೇದೇ ನಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕøತಿಲೋ ನುನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ನಿ, ಗೊಪ್ಪದನಾನ್ನಿ ಭಾರತೀಯ ಮುದ್ದು ಬಿಡ್ಡಲಕು ತೆಲಿಯಜೇಯಡÀ ಮನೇದಿ ನಾ ಜೀವಿತಾಶಯಂ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕøತಿನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ನಿ ಗೌರವಿಂಚೇವಾರೇ ನಿಜಮೈನ ಬಾವಿ ಭಾರತ ಪೌರುಲು.
"ವೀರಂದರೂ ನಾ ಸ್ನೇಹಿತುಲೇ ನಾ ಬಿಡ್ಡಲೇ"
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಲುಕು ಅಂದರಿಕೀ ನಮಸ್ಕಾರಮುಲು.
ನೇನು ತೆಲುಗಿಂಟಿ ಆಡಬಿಡ್ಡ ಯಮ್ಮನೂರು ವಿಜಯಶ್ರೀ ರಾಯಿನದಿ ಕರ್ನಾಟಕಮುಲೋ ಎಂತೋ ಮಂದಿಕಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷ ಮಾಟ್ಲಾಡಾನಿಕಿ ವಚ್ಚುನು. ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ತೆಲುಗು ಭಾಷ ಮಾಟ್ಲಾಡಿತೆ ಅರ್ಥಮು ಕೂಡ ಅವುತುಂದಿ. ಅಯಿತೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ತೆಲುಗು ಲಿಪಿ ಚದುವಡಾನಿಕಿ ಅಂದರಿಕಿ ರಾದು. ಮರಿಯು ಕೊಂಚೆಮು ಕಷ್ಟಮುಗ ಉಂಟುಂದಿ.

Preview download free pdf of this Kannada book is available at Yammanuru Subhashitha galu