• SA Physical Science DSC 2018
 • Ebook Hide Help
  ₹ 60 for 30 days
  ₹ 216
  288
  25% discount
  • fb
  • Share on Google+
  • Pin it!
 • SA ఫిజికల్ సైన్స్ - DSC 2018

  SA Physical Science DSC 2018

  Publisher: Balu Publications

  Pages: 263
  Language: Telugu
  Rating
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  Be the first to vote
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  '0/5' From 0 premium votes.
Description

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన నూతన సిలబస్ సమగ్ర మూల్యాంకన విధానం ప్రకారం నిర్ణయించబడిన సిలబస్.

1. 6వ తరగతి --- సామాన్యశాస్త్రం - ముఖ్యాంశాలు-ప్రాక్టీస్ బిట్స్
2. 7వ తరగతి --- సామాన్యశాస్త్రం - ముఖ్యాంశాలు-ప్రాక్టీస్ బిట్స్
3. 8వ తరగతి --- భౌతిక రసాయన శాస్త్రం - ముఖ్యాంశాలు-ప్రాక్టీస్ బిట్స్
4. 9వ తరగతి --- భౌతిక రసాయన శాస్త్రం - ముఖ్యాంశాలు-ప్రాక్టీస్ బిట్స్
5. 10వ తరగతి --- భౌతిక రసాయన శాస్త్రం - ముఖ్యాంశాలు-ప్రాక్టీస్ బిట్స్
Preview download free pdf of this Telugu book is available at SA Physical Science DSC 2018