• Kalarekha
 • Ebook Hide Help
  ₹ 30 for 30 days
  ₹ 108
  120
  10% discount
  • fb
  • Share on Google+
  • Pin it!
 • కాలరేఖ

  Kalarekha

  Pages: 313
  Language: Telugu
  Rating
  4 Star Rating: Recommended
  4 Star Rating: Recommended
  4 Star Rating: Recommended
  4 Star Rating: Recommended
  4 Star Rating: Recommended
  '4/5' From 1 votes.
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  '0/5' From 0 premium votes.
Description

కాలరేఖ

ఈ శతాబ్ది చింతన - తులనాత్మక సాహిత్య వ్యాసాలు

''కాలరేఖ'' గ్రంథానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించింది. ఆదికవి వాల్మీకి నుంచి చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం వరకు అనేక విమర్శనాత్మక వ్యాసాలు ఇందులో చోటు చేసుకున్నాయి. వాల్మీకిని, వ్యాసుణ్ణి, మయూరుణ్ణి, కాళిదాసుని కవితాత్మకంగా ఆవిష్కరించారు శర్మగారు. ఇందులోని వ్యాసాలు వైవిధ్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి. ఈ వ్యాసాల్ని కవుల పరంగా, ప్రక్రియపరంగా, విషయపరంగా, జీవనరేఖల పరంగా అని నాలుగు విధాలుగా వర్గీకరించవచ్చు.

గ్రీకు భారతీయ నాటకాలలోని సామవైషమ్యాలను తెలిపే వ్యాసం శేషేంద్ర పాండిత్య విస్త్రృతికి మరో తార్కాణంగా నిలుస్తుంది. అరవింద సావిత్రి అనే వ్యాసం ప్రత్యేకంగా పరిశీలించదగ్గది. సూర్యశతకం, నైషధం, సావిత్రి వంటి రచనల్ని విమర్శ వస్తువులుగా తీసుకోడానికి చాలా ధిషణా విశ్వాసం అవసరం.

అరవిందుడి సావిత్రిని భారత రామాయణాల తర్వాత వచ్చిన మూడో ఇతిహాసంగా, అలౌకిక జీవయాత్ర గురించి ఈ దేశంలో వచ్చిన తొలికావ్యంగా అభివర్ణించారు శేషేంద్ర.

* * *

In his 1840 feature entited "The Hero as Poet" Thomas Carlyle defines a poet’s role gloriously. Carlyle maintains that the poet-prophet speaks to the noble, the pure, the type of all times and places.

Seshendra Sharma, the rebel poet of Andhra Pradesh, is an example of such an Indian poetprophets, the "Spirits fierie", who drive the dead thoughts over the universe like withered leaves and quicken the birth of a new, better tomorrow.

Seshendra Sharma, born in 1927, is a coastal Andhra Product. A highly educated and conscious poet with a marked academic and bureaucratic profile. But it is not his visibility in seminar circuits and academic circles that has endeared him to the Andhrites.

To Andhrites and to those other Indians who have read him in translation Seshendra Sharma is the revolutionary poet-prophet. His poetry celebrates the clarion-call of resistance...

- The New Indian Express, March 12, 1999

Preview download free pdf of this Telugu book is available at Kalarekha
Comment(s) ...

This book received Central Sahitya Akademi Award for the year 1994. This was first published in 1990 By AP Telugu Akademi when Velisalaa Donkala Rao was Director. It was a very poor and appalling product.Father was terribly upset with its quality.
I brought it out with his Greek Portrait as cover , his family photographs and good article of literary value as introduction recently. This book is a feast of aesthetics for literary lovers.
Of course , it is meant for the scholars/ Intellectuals

Reflections on Life
A poet is like the Supreme Court, because he takes the side of dharma spontaneously and reacts with great vehemence against adharma said poet Mr. Gunturu Seshendra Sharma. In a speech at the Cent5raal Sahitya Akademi accepting their award for his book of literary criticism – “ Kaala Rekha.
In August this year , Mr. Seshendra Sharma received a cash award of Rs. 50,000/- from Undela Vignana Kala Peetham founded by poet Dr. Undela Malakonda Reddy . Mr. Sharma gave this amount to his son, Saatyaki , who in turn brought out Seshendra ‘s work “ Sahitya Darsini” an anthology of his writings. Mr. Sheshendra Sharma also appeared on a common platform with Civil Rights activists, poets and writers, to demand complete lifting of the ban on People’s War Group of Naxalites. He says his journey is towards Naxalism.
He also asserted that Academy awards cannot be yardsticks of a poet’s Genius. Sometimes incompetent people are chosen for awards and this is harmful because it amounts to insulting poets who are truly great. He says that sometimes, due to selfish interests, some people undeservingly get awards because the selections are done at the local level. To overcome this difficulty, he has suggested that literature in various languages should first be translated into Hindi, when a committee can make a selection without getting influenced by local considerations.
The Hindu
Friday , October 20 , 1995