You do not have enough balance in your account to do the requested action! You can recharge at by clicking here
Don't miss!
Free goodies!
Just purchased ...
Authors ...
Publishers ...
Manchi pustakam books
Comment(s) ...
Teju129 says...

Hello sir ,
I am KOTARI TEJESH KUMAR .
I am glad to read your book
YUVA PRASTHANAM but i didn't find the any where in Hyderabad . Can u help me where can i foind that book.

Thank u soo much Sridhar garu for your valuable time n expressing cute views about Madhulika..😊

Thank u soo much Raj Reddy garu for taking your precious time n reading my book. N thanx for d wonderful response 😊

“ ఇదిగో నిన్నే అంటూ ప్రేమే ఎదురై వస్తే ఏ పూలు తేవాలి పూజకి “ ఒక సినిమా పాట లో నాగార్జున సిమ్రాన్ ని ఈ ప్రశ్న అడుగుతాడు
అందమైన అమ్మాయి కనబడితే ఎంతో కొంత ప్రేమ భావనలు కలగడం సహజం .కానీ మొత్తం ప్రేమభావనలే అమ్మాయి రూపాన్ని సంతరించుకొని ఎదురుబడితే అప్పుడు కలిగే అద్భుతమైన ఆనందాన్ని ఇంతకన్నా బాగా ఎవరు చెప్పగలరు

వేల కవిత్వాలని హృది లో రగిలించగల ఓ యువతి తనే ఒక ప్రణయకావ్యంగా మారి

Subscribe
Browse