You do not have enough balance in your account to do the requested action! You can recharge at by clicking here
Don't miss!
Free goodies!
Just purchased ...
Authors ...
Publishers ...
Manchi pustakam books
Comment(s) ...

నూటికో కోటికో వక్కరు ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు అది మీరే మీరే మాస్టారు .మీ రచనలు నేను దొరక్క చదవలేక పోయాను సార్ కానీ tv లలో మీ డిబేట్ లు చూసాను షాక్ గురయ్యాను మరో చలం గారు మరో ప్రపంచ వుద్ధారకుడు ని నేను జీవించి వుండగా చూడగలగడం తో నా జీవితం ధన్యం అయ్యింది నేను గుంటూరు లో మీ పుస్తకాలు అమ్మే వాళ్ళకు కొనుకోవాడానికి పోన్ చేసి మొత్తం మీ పుస్తకాలు అన్ని కావాలన్న వాళ్ళు స్టాక్ లేవండి వచ్చింత

Part-1 is good, but part-2 is very boring. Plot is diluted and repetitive prose. Not up to the Madhubabu standards. Better luck next time.

Vishnu

Yes please upload second one also

Nice one... time pass... typical madhubabu style... enjoyed the reading

Vishnu

Subscribe
Browse