• Sojourner Truth Kannada
 • Ebook Hide Help
  ₹ 30 for 30 days
  ₹ 140.4
  156
  10% discount
  • fb
  • Share on Google+
  • Pin it!
 • ಸಾಜರ್ನರ್ ಟ್ರೂತ್

  Sojourner Truth Kannada

  Pages: 70
  Language: Kannada
  Rating
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  Be the first to vote
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  '0/5' From 0 premium votes.
Description

ಗುಲಾಮೀ ಪದ್ಧತಿಯಂದ ಬಾರಾಗಿ, ದಿಟ್ಟಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡಸಿದ ಸಾಜರ್ನರ್ ಟ್ರೂತ್ ಸಾವಿರಾರು ನೀಗ್ರೂ ಸ್ರೀ ಮರುಷರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಳಕು ಪತ್ತಿಸಿದ ಧೀರೂದಾತ್ತ ಶರಿಯ ಪೋರಾಟಿಗಾತ್ರಿ. ಆಶಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರಯ ಪರಿಚಯ ಭಾರಕವೂ ಸೀರಿದಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತಗಳಿಗಾಗಿ ಪೋರಾಡುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದ. ಮೇಲ್ವರ್ಗಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದುರಪಂಶಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದ. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೃತಿಯನ್ನು ತಲುಗಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಳ್ಳ ಅನುವಾದಿಸಲು ದಯಿಮಿಟ್ಪು ಒಪ್ಪಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾದೇವಿ ಬೀಲೂರೋರವರಿಗೂ, ಕನ್ನಡಾನುವಾದದ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೂ, ಮುದ್ರಕರು, ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಬಿರಯಣಿಯಾಗಿರುವ

- ಕಸ್ತೂರಿ

Preview download free pdf of this Kannada book is available at Sojourner Truth Kannada