• gunde kagada
  • fb
  • Share on Google+
  • Pin it!
 • గుండె కాగడా

  gunde kagada

  Author:

  Publisher: Manchi Pustakam

  Pages: 24
  Language: Telugu
  Rating
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  '5/5' From 1 votes.
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  '5/5' From 1 premium votes.
Description

అనగనగా ఎప్పుడో పురాతన కాలపు కథ ఇది. మూడువైపులా చుట్టుకున్న చిక్కని కారడవి. చీమలు కూడా దూరలేని అడవి. ఒక్కవైపు మాత్రం విశాలమైన పచ్చిక మైదానం. ఆ గడ్డినేల మీద ఉండేది ఒకానొక తెగ. ఆ సమూహంలోని ప్రజలు మహా బలవంతులు. ధైర్యసాహసాలు నిండిన మనుషులు. వాళ్ళ ముఖాలమీద ఎల్లప్పుడూ చిరునవ్వులు వెలుగుతుండేవి. ...