రంగనాయకమ్మ
Ranganayakamma was born in 1939, attended high school in a small town, Tadepalligudem, near her village, Bommidi in West Godavari district of Andhra Pradesh and passed SSLC (Secondary School Leaving Certificate) examination in 1955.

Basically she is a novelist and short story writer. She wrote about 15 novels (some are of 2 or 3 volumes each), 70 stories and many more essays. She published about 60 volumes in all. The main theme is gender-equality and depiction of women's family life.

The most outstanding feature of Ranganayakamma's books is that she writes in the most lucid manner and even her opponents/adversaries acknowledge this fact.

Books from Author: Ranganayakammasubscribe

Don't miss!
Free goodies!
Just purchased ...
Authors ...
Publishers ...
Manchi pustakam books
Comment(s) ...

Not upto the writer standard

Bakwas

మఖ్దూం మొహియుద్దీన్ పుస్తకం ఈ బుక్ రూపంలో రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది.

’’మత్తకోకిల‘‘ గజల్ పుస్తకం ఈ బుక్ రూపంలో అద్భుతంగా ప్రచురించిన ’’కినిగె.కాం‘‘కు ధన్యవాదాలు. దాశరథి, సి.నారాయణరెడ్డి వంటి కవులు తెలుగులో గజల్ సాహిత్యానికి పునాదులేశారు. ’’బిందువులో సింధువును కుదించడమే గజల్‘‘. సాంద్రత, క్లుప్తత, అభివ్యక్తి ప్రత్యేకతల రిత్యా విశిష్టమైన కవిత్వ ప్రక్రియ గజల్. మత్తకోకిల ఈ బుక్ పాఠకుల ఆదరణ పొందుతుందని ఆశిస్తున్నాను. థాంక్యు కినిగె.

printed books untay super plg one print book plg contact my cell 9966021100 any book house

Subscribe
Browse